Vekst skjer ett steg av gangen

Vidju tilbyr et bredt spekter av produksjon, produkter og tjenester innen lokalsamfunnets infrastruktur i Hallingdal. Hver dag arbeider selskapene i konsernet om å gjøre hverdagen til innbyggere, næringslivet og hytteeiere bedre, enklere, mer fleksibelt og mer bærekraftig. Vidju fungerer som en nettverksorganisasjon som knytter Hallingdal sammen og skaper nye aktiviteter og selskaper som skaper bærekraftige aktiviteter og nye arbeidsplasser. 

Selskapet sine verdier verdier innebærer egenskaper vi tror er viktige for å skape vekst i Hallingdal; Vidju er fremoverlent, pålitelig, og nær. Vidjus fiberbaserte infrastruktur sørger for at alle i dalen får tilgang til de beste tjenestene innen bredbånd, underholdning, elbil-lading, landmåling, analyser, arealplan, installasjon av solcelleanlegg og telekom.

Selskapene i Vidju bygger og vedlikeholder infrastruktur i hele Hallingdal, og leverer energi basert på bærekraftig vannkraft og solenergi. Vidju har et sterkt fokus på nyskapende teknologi og utvikler innovative sikkerhetsløsninger i tillegg til helserelaterte og energibesparende løsninger. Hos Vidju finner du erfarne rådgivere innen energi, bredbånd og tv, sikkerhet og IoT-løsninger med masse lokalkunnskap. Vidju støtter alle datterselskapene i holdingselskapet med kompetanse innenfor økonomi, personale og organisasjonsutvikling. 

Vidju har en unik tilgang til et bredt spekter av virksomhetsområder og er godt rustet for å levere de produkter og tjenester. Her kan du lese mer om hvordan de ulike selskapene i Vidju konkret bidrar til å skape vekst i Hallingdal.