Snøgg Fiber

Våre fokusområder
Fibernett
Fiberutbygging
Telekommunikasjon

Knytter sammen
hele Hallingdal

En telekommunikasjonsmast står på toppen av et fjell med snødekt skog i overskyet vær.

Om Snøgg Fiber

Ingenting slår lysets hastighet. Snøgg Fiber AS er eier av en betydelig fiber infrastruktur i Hallingdal. Selskapets infrastruktur knytter Hallingdal sammen gjennom å tilby et finmasket, trygt og stabilt fibernett som brukes av både nasjonale og regionale telekommunikasjonsaktører. Bruse AS har oppgaven med å bygge og vedlikeholde selskapets infrastruktur. Kommunene har, gjennom sitt eierskap i Vidju Holding (som i sin tur eier Snøgg Fiber), investert betydelig for at alle i Hallingdal skal få tilbud om fiberbasert bredbånd - med lysets hastighet.

Snøgg Fiber eier og investerer i fibernett i Hallingdal

Selskapets kunder er først og fremst andre selskap som tilbyr tjenester på den fiber infrastrukturen som selskapet eier. Bruse AS er Snøgg’s største kunde. Snøgg Fiber’s infrastruktur danner grunnlag for både direkte og indirekte verdiskaping og vekst i Hallingdal. 

Tjenestene inkluderer både mørk fiber, kapasitet og tilpassede tjenester for eksempel via Bruse AS. På kundelisten har Snøgg Fiber blant andre Telenor, ICE, Telia, Statnett og Hafslund-ECO.

Nærbilde av en kveil med fiber-kabler med frost og snø på toppen.
Adresse Lienvegen 41, 3580 Geilo
Organisasjonsnummer 826 028 912