Banebrytende innovasjon ute i felt

Tilgang til ny teknologi bidrar til å modernisere driften til nettselskapene i Nettalliansen, også ute i felt.

Forfatter: Nettalliansen
Dato: 16.12.2022
Sist redigert: 09.02.2023
  • nettalliansen
  • Strømnett
  • Teknologi

Nettalliansen jobber med å fornye, forbedre og standardisere arbeidsprosesser. Gjennom ulike innovasjonsprosjekter er vi med på å støtte teknologisk utvikling i bransjen og samtidig gi allianseselskapene tilgang til å teste de nyeste løsningene.

Råtedeteksjon
Nettalliansen har deltatt i et innovasjonsprosjekt med Birdsview siden høsten 2021, et norsk oppstartsselskap som har utviklet teknologi for å tilstandsvurdere trestolper effektivt og presist. Produktet detekterer råte i stolper, og våre selskap har testet Birdsviews produkt i felt. Gjennom bruk og tilbakemeldinger har selskapene bidratt til å tilpasse produktet til nettselskapenes behov.

Effektivisering i felt
Trestolper er en viktig del av nettselskapenes infrastruktur, og råte og andre skader kan svekke stolpene og redusere levetiden. Usikkerhet rundt tilstanden til stolpen, gjør at trestolper ofte byttes ut for tidlig eller for sent. Å bytte for tidlig fører til unødvendige kostnader og overforbruk av trematerialer, mens å bytte for sent øker risikoen for ulykker, for eksempel at stolper knekker mens montører klatrer i dem.

9 av våre 25 allianseselskap har testet ut løsningen. Deres vurderinger og tilbakemeldinger har vært med på videreutviklingen av Birdsview sin teknologi. Selskapene har dermed tatt aktivt del i innovasjon for hele bransjen.

Stor hjelp for montør
All innhentet data analyseres automatisk i felt. I løpet av sekunder får montøren presentert ferdige analyser av eventuelle skader i stolpen, og hvordan disse skadenes påvirker stolpens levetid. Dette sparer montørene for tid og gjør det enklere å ta trygge og riktige beslutninger.

Mats Flating, energiingeniør i Stannum AS er veldig positiv til å delta i prosjekter som Birdsview, og ønsker flere innovasjonsprosjekter velkommen som gir en så umiddelbar fordel for nettselskapet, både for planlegging, sikkerhet og besparelser.

«Det er alltid kjekt å være med på nyutvikling, og ikke minst bli kjent med andre folk i bransjen som har de samme utfordringene. Vi er veldig positive til å delta på prosjekter som dette gjennom Nettalliansen, og ønsker flere i fremtiden».

I Nettalliansen jobber vi med å få brukt mer av våre FoU-midler på prosjekter som har kortreist nytteverdi for allianseselskapene. Birdsview er et godt eksempel på dette, hvor innovasjon gir direkte gevinst inn i nettselskapenes hverdag.