Våre fokusområder
Strømnett
Vedlikehold
Retningslinjer
Verktøy
Beredskap

Kunnskapssenteret
for kraftbransjen
i Hallingdal

En telekommunikasjons-mast på et snødekket jorde med snø, med en grå og overskyet himmel i bakgrunnen.

Om REN

Sammen med norske nettselskaper utvikler REN retningslinjer og verktøy for å ivareta best mulig praksis innen prosjektering, montering, drift og vedlikehold av det elektriske nettet i Hallingdal og omegn. Selskapet tilbyr bransjeretningslinjer gjennom REN-blader og ulike verktøy for god prosjektering. De er også en pådriver for optimale beredskapsordninger for netteiere. Hallingdal Kraftnett er medeier i REN AS.

REN bidrar til standardisering og leveringssikkerhet i det norske kraftoverføringsnettet

REN samarbeider med representanter fra nettselskaper, industriselskaper, relevante myndigheter og andre bransjeaktører i tekniske fag- og prosjektgrupper. Etter over 20 års drift kan REN stolt kalle seg en del av Norges ledende kunnskapssenter for nettbransjen. Standardisering, effektivisering og kompetanseheving er stikkord for REN's virksomhet.

En telekommunikasjons-mast med frost og snø fra froskeperspektiv, med en blå og lett skyet himmel i bakgrunnen.
Adresse Fantoftvegen 2, 5072 BERGEN
Organisasjonsnummer 979 986 211