Vidju og Ringerikskraft inngår intensjonsavtale om å fusjonere nettselskap

Energikonsernene Vidju og Ringerikskraft har signert intensjonsavtale om å fusjonere nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett. Både Føie og Hallingdal Kraftnett er nettselskap med ambisjoner om å ta del i nettutviklingen fremover, og vi tror større enheter med sterkere fagmiljø, økt kompetanse og styrket beredskap står bedre rustet til å møte nye krav og utfordringer i årene som kommer.

Forfatter: Cathrine Olsen
Dato: 11.05.2023
Sist redigert: 22.12.2023
  • Pressemelding

- Som de største nettselskapene i regionen og med geografisk nærhet, ser vi det som naturlig at vi forsøker å finne sammen. I fellesskap vil vi stå sterkere i utviklingen av fremtidens strømnett, og gjennom intensjonsavtalen forplikter vi oss til å undersøke de mulighetene, forteller Audun Grynning, konsernsjef i Vidju.

Det pågår store strukturendringer i bransjen, og utviklingen går mot større og færre nettselskap i Norge. Vidju og Ringerikskraft er viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalmiljøene de har virksomhet, og de bidrar begge til lokale kompetansearbeidsplasser, sikker strømforsyning og god beredskap.

- Vi skal fortsatt ha sterk lokal tilhørighet med lokale arbeidsplasser og kompetansemiljøer. Arbeidsplassene i Ringerike, Nore og Hallingdal beholdes ved en eventuell fusjon, og vi ser samtidig gode effekter av å bygge større fagmiljøer for videre utvikling av et moderne strømnett med god leveringssikkerhet og høy beredskap. Dette er veldrevne nettselskap innen samme regionale område, og ved en sammenslåing vil de være bedre rustet til å møte nye krav og utfordringer, sier konsernsjef i Ringerikskraft, Alf Inge Berget.

Ved en fusjon vil Føie og Hallingdal kraftnett ha et forsyningsansvar for ca. 55 000 kunder i Ringerike, Hole, Hallingdal og Nore.

- For kundene betyr fusjonen i hovedsak at vi bygger et mer solid nettselskap som er rigget til å levere god og pålitelig strømforsyning i årene som kommer. Det er også et stort potensial for effektivisering når vi samkjører prosessene våre og styrker innovasjonsevnen. Det vil også være positivt for å holde nettleien på et så lavt nivå som mulig samtidig som vi erkjenner at det er behov for store investeringer fremover, sier Grynning.

Ved en fusjon vil Vidju og Ringerikskraft eie 50 % hver av nettselskapet, vi trygger arbeidsplasser i eierkommunene, og vi får videreutviklet kompetansemiljøene i selskapene. Konsernene vil opprettholdes uendret. Eierne i Vidju og Ringerikskraft er orientert om intensjonsavtalen, men de vil først ta stilling til saken når det foreligger forslag til endelige avtaler.

Det gjenstår mye arbeid i den videre prosessen. Neste steg er en grundig gjennomgang av hverandres organisasjon og økonomi. Denne prosessen danner grunnlag for videre forhandling av avtaler og verdifastsetting. Begge konsern har gode tradisjoner for inkludering av tillitsvalgte, og de blir en viktig del av fasen vi går inn i nå.