HallingKonsult

LOGO Hallingkonsult liggende 2
Våre fokusområder
Landmåling
Konsulent
Rådgivning

Nært, pålitelig
og kompetent.

En mørk silhuett av en person som jobber i Halling Konsult står i profil på en fjelltopp og holder landmålings-apparater i hånden. I bakgrunnen er det en mørkeblå himmel og en blek-gul solnedgang.

Om HallingKonsult

HallingKonsult ble stiftet i 1990 og er en viktig brikke i Vidjufamiliens grunnmur. HallingKonsult tilbyr tjenester innen landmåling og arealplanlegging, samt konsulenttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bredbåndutbygging; til både næringsliv, kommuner, stat og privatpersoner. Selskapet har kontorer i både Flå, Ål og Gol.

HallingKonsult bidrar til verdiskaping i lokalsamfunnet 

De ansatte har lang erfaring og sterk kompetanse innenfor selskapets kjernevirksomhet i tillegg til å ha betydelig kunnskap om lokalsamfunnet som kommer kundene til gode. Selskapet har som ambisjon å skape nye og trygge arbeidsplasser, og kunne hente tilbake utflyttede Hallinger. HallingKonsult leverer presis landmåling med satellitt-teknologi. De har fokus på å levere kvalitet i alle ledd og legger stolthet i å yte topp service til kunder. 

En mann som jobber i Halling Konsult står i en myr med skog og fjell i bakgrunnen, og arbeider med landmålings-apparater.  Han ser inn i kameraet og smiler.
Adresse Austsidevegen 72, 3539 Flå
Organisasjonsnummer 958 354 622