Nettalliansen

Nettalliansen Logo
Våre fokusområder
Nett
Bredbånd
Nettleie
Utbygging
installasjon

Kraften i å
holde sammen

Et snødekket landskap med trær og jorder, med telekommunikasjonsmaster i bakgrunnen, og snøvær i forgrunnen.

Om Nettalliansen

I et lite samfunn der alle kjenner alle, spiller det lokale nettselskapet ofte en helt spesiell rolle. Med et hjerte som banker for nærmiljøet bidrar de til å skape et hjemsted med skoler, fritidstilbud og arbeidsplasser til alle.

Nettalliansen startet med åtte slike små nettselskap som oppdaget at kraften i å holde sammen gjorde dem mindre sårbare, og mer effektive. I dag er de 25 små og store nettselskap som ved å stå sammen har fått mer kraft til å møte fremtiden, mer kraft til innovasjon, og mer kraft til miljøet.

Teknologi og infrastruktur som gjør Hallingdal til et sted man vil flytte til, ikke fra

Sammen bygger blant annet Nettalliansen en bransjeløsning som dekker IT-behovene til det moderne og effektive nettselskapet. Ved å samle nettselskapene på én felles plattform, har Nettalliansen lagt grunnlaget for felles tjenester, standardiserte arbeidsprosesser og samhandling på tvers.

En gruppe med mennesker jobber i en heisekran med en strøm-mast ved en vei. I forgrunnen er det en snødekket busk med frost.
Adresse Valdresvegen 1129, 2936 Begnadalen
Organisasjonsnummer 994 870 343