Våre fokusområder
EL-kraft
Utbygging
EL-utvikling
EL-drift
Energi

Omforent om viktigheten
av lokal verdiskapning

Sol test 4

Om Skoll

Dalane Energi, Hå Energi og Vidju går sammen om å satse på solkraft.

Solenergi er for øyeblikket den mest hurtigvoksende energikilden i verden. Bakkemonterte solparker vil bidra til mer produksjon av fornybar energi og slutter opp om ambisjonen om å produsere mer grønn energi for Norge og Europa. Skoll AS er overbevist om at dette markedet har betydelig potensial for ytterligere innovasjon og utvikling.

norsk hytte med lys og varme på innsiden
Adresse Elganeveien 1 – 4373 Egersund
Organisasjonsnummer 931 914 375