Tilgjengelighetserklæring

Oppdatert 1. februar 2023 

Vidju har som ambisjon å bidra til et inkluderende samfunn som gir mennesker muligheter. Det betyr at alle våre tjenester skal være tilgjengelig for så mange som mulig, uavhengig av funksjonsevne eller brukersituasjon. 

Alle virksomheter i offentlig sektor er pålagt å ha en tilgjengelighetserklæring. Denne erklæringen viser om nettstedet fyller de lovpålagte WCAG-suksesskriteriene fra UU-tilsynet.

Vidju ser på lovkravene som en forpliktelse til å gjøre tjenestene på vidju.no tilgjengelige. Derfor jobber ikke selskapet bare for å fylle lovkravene, men for at alle skal ha en god brukeropplevelse.

En kvinne sitter ved en pult og skriver på en PC foran et stort vindu som viser en utsikt over en grønn barskog.

Tilgjengelighetserklæring
Vår tilgjengelighetserklæring tar for seg i hvilken grad nettstedet vidju.no fungerer i samsvar med kravene til universell utforming. 

Tilbakemeldinger
Vi ønsker tilbakemeldinger. Gi oss gjerne en tilbakemelding hvis du opplever at noe på vidju.no kan forbedres, at noe ikke fungerer som det skal eller om noe er vanskelig å forstå.