Målet er vekst i Hallingdal

Vidju er et konsern med mål om å skape vekst i Hallingdal, og eies av kommunene Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Flå og Hemsedal. Vidju består av 17 ulike selskaper som tilbyr et bredt spekter av produksjon, produkter og tjenester med tyngdepunkt og kjerneområde i Hallingdal, selv om enkelte av produktene har hele Norge som marked. Til sammen arbeider 130 entusiastiske og dyktige mennesker i Vidju sine selskaper. Det er disse menneskene og bedriftene som utgjør hva Vidju er – og som hver dag bidrar til å skape vekst i Hallingdal.

Lokal tilrettelegger for vekst i Hallingdal

Selskapene i Vidju bygger og vedlikeholder infrastruktur i hele Hallingdal, og levere bærekraftige løsninger basert på innovativt teknologisk kompetanse. Vi levere strøm til alle hus, hytter og driftsbygninger i hele Hallingdal.

Vår fiberbaserte infrastruktur sørger for at du kan få bredbåndstjenester som mobilt 5G-nett og ultraraskt bredbånd. Vi leverer tv- og underholdningstjenester, elbil ladere og systemer, solcelleanlegg og har kompetanse innenfor landmåling, analyser, arealplan samt utfører oppdrag innenfor telekommunikasjon og fibernett. I tillegg til å bygge og vedlikehold strømnettet (datterselskapet Hallingdal Kraftnett AS har konsesjon i Hol, Ål, Gol, Nesbyen og Flå kommune) utvikler vi også tjenester for å overvåke og drive strømnettet. 

Hos Vidju selskapene finner du mennesker med lang erfaring og kompetanse innen energi, elbil ladesystemer, solenergi, bredbånd og IoT-løsninger med masse lokalkunnskap. I tillegg ønsker vi å samarbeide med aktører som ønsker å satse i Hallingdal. Vårt arbeid er alltid basert på våre kjerneverdier, som handler om å være framoverlente, pålitelige og nære. Med vår teknologikompetanse og unike tilgang til et bredt spekter av virksomhetsområder, samt personlige og gode kontakt med aktører i hele Hallingdal, er vi godt rustet for å levere de produktene og tjenestene som trengs for å skape en fortsatt bærekraftig vekst i Hallingdal. 

Konsernledelsen i Vidju

Audun Grynning. CEO Vidju Holding AS.

Audun Grynning

Rolle: CEO Vidju Holding AS
Annemiek Friebel

Annemiek Friebel

Rolle: COO Vidju Holding AS
Liv Merete Skarsgard

Liv Merete Skarsgard

Rolle: Økonomisjef i Vidju Holding AS
Tel: Telefonnummer: +4799475063

Styret i Vidju

Torleif Dalseide             Styreleder, Ål kommune

Marit Rustberggard     Nestleder, Gol kommune

Siv Nesfossen                Styremedlem, Hol kommune


Valgkomiteen er Petter Rukke og Merethe Gandrud


Anne Marie Kollhus         Styremedlem, Nesbyen kommune

Karsten Ekeren                 Styremedlem, Flå kommune

Arne Inge Øyum               Styremedlem, ansatte representant

Tom Erik Løvsletten        Styremedlem, ansatte representant

Dokumenter

Eierskapsmelding for Vidju Holding AS

Rapport åpenhetsloven for Vidju


Årsmeldinger

Årsmelding for Vidju Holding AS 2023

Årsmelding for Vidju Holding AS 2022

Årsmelding for Vidju Holding AS 2021