Hallingdal Bio Energi

Våre fokusområder
EL-kraft
Utbygging
EL-drift
EL-utvikling
Energi

Ren energi
i Hallingdal

Getty Images 520614084

Om Hallingdal Bio Energi

Hallingdal Bio Energi har en eierandel i Hemsedal Bio Energi og jobber for økt bruk av alternative og fornybare energikilder basert på bioenergi. Selskapet ønsker med dette å avlaste strømnettet i Hallingdal og omegn gjennom bruk av rett energibærer til rett bruk.

Rett energi til rett bruk,
for Hallingdals fremtid

Dette vil Hallingdal Bio Energi oppnå ved å etablere nærvarmeanlegg som kan avlaste behovet for effekt i nettet og frigjøre kapasitet til det som absolutt krever elektrisk kraft. Dette er et aktivt steg mot et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

En gul traktor laster en haug med pellets i et lagerbygg.
Adresse Lienvegen 41, 3580 Geilo
Organisasjonsnummer 992 105 852