Hallingdal Trepellets

Hallingdal Trepellets Logo
Våre fokusområder
Produksjon
Teknologi
Trepellets
Energi

Vi brenner for
Hallingdal

Nærbilde av trepellets med flammer og trekubber i bakgrunnen.

Om Hallingdal Trepellets

Hallingdal Trepellets produserer og selger pellets som benyttes i større fyringsanlegg, som f.eks. skoler, sykehjem, forretningsbygg, hoteller og i fjern- og nærvarmeanlegg. Årlig produserer fabrikken i Kleivi 30 000 tonn pellets av kortreist tømmer ved å bruke overskuddsvarme fra avfallsforbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon. Hallingdal Trepellets er en av Hallingdals største eksportør av energi med hele 200 GWh (hele Hallingdal bruker ca 600 GWh/år).

Pellets av skogvirke er gunstig for miljøet og gunstig for deg

Produksjon av trepellets bidrar til avsetning av mindreverdig skogvirke, og styrker på den måten det lokale skogbruket. Forutsatt at skogen blir fornyet, inngår pellets som en del av CO2-kretsløpet, og representerer derfor ikke noen netto tilførsel av klimagasser til atmosfæren. Dersom fossilt brensel byttes ut med pellets, representerer dette en betydelig miljøgevinst. Kort avstand mellom skog og fabrikk gir begrensa transportbehov, og produksjonen gir lokale arbeidsplasser og bidrar i aller høyeste grad til vekst i Hallingdal.

Bilde av produksjon-fabrikken til Hallingdal Trepellets, med blå himmel i bakgrunnen.
Adresse Kleivi næringspark, 3570 Ål
Organisasjonsnummer 987 120 088