Sammen er vi sterke 

Vidju består av 15-17 ulike selskaper og det er disse som utgjør den lokale kraften som hver dag bidrar til lokal verdiskaping. 

Selskapene i Vidju bygger og vedlikeholder infrastruktur i hele Hallingdal, og leverer energi basert på fornybare ressurser. Bærekraftige er et viktig fokus i Vidju, i tråd med konsernets fokus på at det å være fremtidsrettet, innebærer bærekraft.

Vidju arbeider med infrastruktur som bidrar til å bringe lokalsamfunnet mot en bærekraftig framtid. Med et bredt spekter av kompetanse innen mange ulike virksomhetsområder, satser Vidju på å levere produkter og tjenester som trengs for å skape vekst i Hallingdal og omegn.

Til sammen utgjør Vidju rundt 130 entusiastiske og dyktige ansatte i ulike sektorer, som hver dag utgjør hva Vidju er og skaper vekst i Hallingdal.