Styreleder Torleif Dalseide tar i mot prisen.

Siden 2019 har Distriktsenergi delt ut innovasjonsprisen for å synliggjøre arbeidet med – og betydningen av – medlemmenes innovasjonsarbeid.

I år stod slaget mellom fire innovative selskaper, men det var hallingdølene i Vidju som trakk det lengste strået.

Styreleder Torleif Dalseide tar i mot prisen.
Forfatter: Distriksenergi
Dato: 08.06.2023
Sist redigert: 11.06.2023

– Vidju, med sine ansatte og direktøren Audun Grynning i spissen, har jobbet systematisk og målrettet med innovasjon i mange år på flere områder. Nå har det materialisert seg i noe som viser at det er fornuftig og fungerer, sa selskapets styreleder Torleif Dalseide etter å ha mottatt innovasjonsprisen.

Siden 2019 har Distriktsenergi delt ut innovasjonsprisen for å synliggjøre arbeidet med – og betydningen av – medlemmenes innovasjonsarbeid.

Innovasjon kan være så mangt. For å henge med i utviklingen må man være opptatt av å løse fremtidens utfordringer, jobbe kostnadseffektivt og vise at størst ikke alltid er best. Innovasjonsprisen løfter fram aktører som på et eller annet vis går foran og viser vei med smarte løsninger.

Omfattende prosess

Det er DNV som går gjennom potensielle kandidater hvert år. Gjennom deres arbeid med prisen ser ikke DNV ett enkelt særtrekk som kjennetegner bransjens innovasjonsarbeid.

Med det som utgangspunkt har DNV vært gjennom en omfattende vurderingsrunde. Først ble åtte selskaper plukket ut til vurdering. Deretter ble fire av dem valgt ut som finalister: Dalane Energi, Vidju, Vevig og Linja.

Alle selskapene viser stor innovasjonsiver, gjennomføringsevne og innsatsvilje for å modernisere nettselskapets rolle. Likevel var det Vidju som utmerket seg i år, og går dermed av med seieren.

– Jeg tror alle i selskapet, men spesielt de som jobber mye med teknologi og innovasjon, får en boost av dette. Det gir ny energi til å fortsette med arbeidet. Jeg tror også det det kommer til å hjelpe Vidju når vi er på utkikk etter å ansette kloke hoder, fordi det viser at vi er i forkant, sier Dalseide.

Juryens begrunnelse

Vidju har over lang tid prioritert innovasjonsarbeid i virksomheten sin, både med kulturbygning og strategisk virksomhetsorganisering. Det jobbes kontinuerlig for å påse at ansatte har handlingsrom og mandat til å utforske nye teknologier og ta i bruk gode løsninger.

Det er en klar strategi å gå fra tidsbasert til tilstandsbasert vedlikehold, og selskapet har vist en evne og vilje til å ta i bruk ny teknologi og tilpasse eksisterende teknologi for å utvikle sine tjenester.

Vidju har vært en pionér innen teknologisk overvåking av infrastruktur. Eksempler som proaktiv utskiftning av skjøter før brudd blir konstatert basert på̊ varmesignatur i infrarøde kameraer, og bruk av kunstig intelligens for å analysere lydsignatur til trafostasjoner fremheves i særdeleshet.

Videre har arbeidet med å lage en desentralisert skyløsning for datalagring bidratt til økt sikkerhet, oppetid og bedre service til kundene.

Se også innlegg på europowewr.no:
https://www.europower.no/nett/...