Digitalisert kundeløsning

Hallingdal Kraftnett har digitalisert prosessen mellom kunde og nettselskap når du skal knytte deg til eller endre på strømtilførselen din

Forfatter: Nettalliansen
Dato: 09.11.2022
Sist redigert: 20.01.2023
  • nettalliansen
  • Strømnett
  • Nett
  • Teknologi

For å koble seg på strømnettet må kunden betale et anleggsbidrag, som dekker kostnadene til kabler og annet nødvendig materiell. Som nettselskap må en dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel om strømtilkobling som utløser et anleggsbidrag, og i tillegg oppbevare denne dokumentasjonen i ti år. Denne prosessen er nå digitalisert ved hjelp av løsninger som allerede ligger i Nettalliansens Bransjeløsning.

Enkelt for kunden
Nettkunden logger seg inn i Kundeportalen på Hallingdal Kraftnett sin hjemmeside og sender inn sin forespørsel om anleggsendring. I denne portalen har kunden en samlet oversikt over sine forespørsler hos sitt nettselskap, og kan samtidig holde dialogen med nettselskapet. Dette gjør med andre ord hverdagen enklere både for nettkunden og nettselskapet.


Hvit strømnettboks med 3 gule kabler koblet opp mot boksen

Bransjeløsningen
Det er flere fagsystemer som må snakke sammen, for at denne prosessen kan digitaliseres. Dette viser verdien av Nettalliansen sin Bransjeløsning. Bransjeløsningen tilrettelegger for felles tjenester og automatiserte prosesser på tvers av selskapene og de ulike fagsystemene.