Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage. Logo
Våre fokusområder
Bedriftsrådgiver
Rådgivning
Bedriftsutvikling
Markedsføring
Ledelse

Sammen for
Hallingdal

En kvinne med oransje boblejakke, gul lue og stor tur-ryggsekk står på toppen av et fjell og hjelper en mann med turklær og tursekk opp, med solnedgang i bakgrunnen.

Om Hallingdal Næringshage

Hallingdal Næringshage er en nettverksbygger og sparringpartner som bidrar til å skape sunn vekst og bedre lønnsomheten for bedriftene i regionen. Tjenestene selskapet tilbyr innebærer å kartlegge virksomheter i næringslivet, finne flaskehalser og identifisere utviklingsmuligheter. Næringshagen skaper møteplasser og fungerer som en kobling mellom bedriftene og ulike kompetanse- og finansieringsmiljø.

Sunn vekst og bærekraftig utvikling for næringslivet i hele Hallingdalsregionen

Hallingdal Næringshage AS er den lokale delen av det offentlige virkemiddelapparatet gjennom vår tilknytning til Siva SF – Selskapet for industrivekst. Ordninger fra Siva og Innovasjon Norge er fra og med 2020 koordinert med Viken fylkeskommune.

Adresse Torpomoen 27, 3579 Torpo
Organisasjonsnummer 863 534 402