Kittilsviken Kraftverk

Våre fokusområder
Kraftverk
Energi
Fornybar energi
Bærekraft
Strøm

Driver Hallingdal
mot framtiden

Getty Images 695940326

Om Kittilsviken Kraftverk

Kittilsviken Kraftverk er et småkraftverk som Vidju har eierandel i. Dette er et resultat av at Hallingdal Kraftnett AS bidro med kompetanse og erfaring i utviklingen og etableringen av kraftverket. Kraftverket produserer ca 6 GWh fornybar og høyverdig elektrisk energi per år.

Fornybar kraft for lokalsamfunnet i Hallingdal og omegn

Kraftverket er et av få småkraftverk som enda er i lokalt eierskap, da flere av de andre i nærliggende områder er solgt til utenlandske investorer. Derfor er Kittilsviken Kraftverk en viktig del av det lokale drivkraften i Hallingdal.

Adresse Hallingdalsvegen 1043, 3539 Flå
Organisasjonsnummer 989 736 744