Kittilsviken Kraftverk

Våre fokusområder
Kraftverk
Energi
Fornybar energi
Bærekraft
Strøm

Driver Hallingdal
mot framtiden

Flyfoto av en mørk elv på en snødekt, nordisk vidde, som ender i en foss.

Om Kittilsviken Kraftverk

Kittilsviken Kraftverk er et småkraftverk som Vidju har eierandel i. Dette er et resultat av at Hallingdal Kraftnett AS bidro med kompetanse og erfaring i utviklingen og etableringen av kraftverket. Kraftverket produserer ca 6 GWh fornybar og høyverdig elektrisk energi per år.

Fornybar kraft for lokalsamfunnet i Hallingdal og omegn

Kraftverket er et av få småkraftverk som enda er i lokalt eierskap, da flere av de andre i nærliggende områder er solgt til utenlandske investorer. Derfor er Kittilsviken Kraftverk en viktig del av det lokale drivkraften i Hallingdal.

Adresse Hallingdalsvegen 1043, 3539 Flå
Organisasjonsnummer 989 736 744