Nytt selskap med fremtidsrettet satsing på solkraft

Forfatter: Skoll
Dato: 11.06.2023
Sist redigert: 04.06.2024

De tre energiselskapene Dalane Energi, Hå Energi og Vidju går sammen om å satse på solkraft. Skoll AS blir navnet på det nyetablerte selskapet som skal jobbe for lokal verdiskapning og mer grønn energi til Norge.

Det er ingen tilfeldighet at det nettopp ble to selskaper fra Sør-Rogaland og ett fra Hallingdal som sammen skal se på mulighetene for å etablere solparker i sine respektive regioner.
–Vi kjenner hverandre godt fra tidligere samarbeid via blant annet Nettalliansen. Vi anser hverandre som naturlige samarbeidspartnere fordi vi alle tre jobber mot å være innovative og brenner for lokal verdiskapning. Når vi vet at Norge fremover trenger mer grønn energi, er tiden moden for å realisere et nytt samarbeid, sier administrerende direktør i Dalane Energi, Idar Sønstabø.

Stort potensial for rask realisering

Solenergi er for øyeblikket den mest hurtigvoksende energikilden i verden. Bakkemonterte solparker vil bidra til mer produksjon av fornybar energi og slutter opp om ambisjonen om å produsere mer grønn energi for Norge og Europa. Skoll AS er overbevist om at dette markedet har betydelig potensial for ytterligere innovasjon og utvikling.

–Vi er tre robuste og solide eiere som sammen skal spille på hverandres styrker i etableringen av solkraft i våre regioner. Gitt energisituasjonen i Norge, mener vi at timingen er god. Myndighetene ønsker mer og rask utbygging av fornybar energi. Sol er blant alternativene som kan realiseres raskest hvis det har blitt gjort et godt forarbeid. Derfor har vi stor tro på denne satsingen, sier leder i Hå Energi, Birger Høyland.

–Det har vært en smidig prosess. På mindre enn et halvt år etablerer vi et selskap som først skal utvikle, og deretter drifte og eie solparker, sier han.
Alle tre selskapene besitter dyktige fagmiljøer og individuelle kompetanseområder som komplementerer hverandre.

–En viktig årsak til at vi har gått sammen, er at vi har identifisert potensialet for å dra nytte av hverandres styrker og skape gjensidige synergier i denne satsingen. Alle tre er opptatt av å ha gode relasjoner til nærmiljøet vårt, der utviklingen finner sted –noe som er en av våre store styrker, uttaler Audun Grynning i Vidju.

–Solkraft vil definitivt være en viktig del av energimiksen som vi vil trenge i årene fremover. Det er det raskeste og minst kontroversielle som kan bidra til å redusere det fremtidige kraftunderskuddet i Norge, uttaler Grynning.
Selskapet er i positiv dialog med lokale grunneiere om utbygging av solparker i Hå kommune på Jæren, Dalane-regionen og i Hallingdal.

Omforent om viktigheten av lokal verdiskapning

Lokal verdiskapning blir en viktig forutsetning når Skoll AS starter opp med utvikling av solparker.

–Vi har en felles ambisjon om å benytte lokale aktører i våre prosjekter, noe som vil generere mer aktivitet i lokalmiljøet og lokal verdiskapning, understreker de tre aktørene.
Utvikling av solparker er nybrottsarbeid for alle tre. Vidju har imidlertid etablert en egen verdikjede av leverandører og produsenter gjennom selskapet Bruse AS og har erfaring med salg, prosjektering og utbygging av solkraftanlegg til privat, næring og industri –en erfaring som blir verdifull når satsingen starter opp.

Skoll AS sitt hovedkontor vil være lokalisert på Egersund Forum i Egersund sammen med Dalane Energi. Per Ivar Tengesdal blir selskapets daglige leder. Han er i dag produksjonsleder for Dalane Kraft, et heleid datterselskap av Dalane Energi.

–Vi er svært fornøyde med at Per Ivar Tengesdal har takket ja til å lede satsingen. Han er fremoverlent og har en imponerende kompetanse på dette fagområdet. Ikke minst brenner han for å utvikle grønn teknologi, sier Idar Sønstabø i Dalane Energi.

Derfor er navnet Skoll

Det er ikke tilfeldig at selskapet som skal utvikle solparker har blitt kalt Skoll. Navnet har sin opprinnelse i den norrøne mytologien, der Skoll er navnet på ulven som jager solen. 

–Fortellingen om ulven Skoll som jager solen fascinerte oss. Derfor var valget av navnet en enkel og naturlig beslutning, sammenfatter de.
Om eierselskapene

Dalane Energier heleid av de fire Dalane-kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. I 2022 hadde de en omsetning på 919 millioner kroner. I dag har selskapet 62 ansatte.

Kontaktperson: Idar Sønstabø / idar.sonstabo@dalane-energi.no / 481 59 294

Hå Energi er heleid av Hå kommune på Jæren og har to datterselskap og eierinteresser i ytterligere tre selskap. I 2022 hadde selskapet en omsetning på 130 millioner kroner. 25 personer er ansatt i Hå Energi.

Kontaktperson: Birger Høyland / birger.hoyland@jev.no / 970 54 730

Vidjuer heleid av seks kommuner i Hallingdal. De har sju datterselskap og eierinteresser i ytterligere 10 selskap. I 2022 var omsetningen på 358 millioner kroner. Konsernet har 120 ansatte.

Kontaktperson: Audun Grynning / audun.grynning@vidju.no / 938 52 851


Se også innslag på europower.no
https://www.europower.no/solen...

og energiwatch.no
https://energiwatch.no/nyheter...