Bilde av Audun Grynning som åpner årskonferansen på Geilo.

Årskonferansen 2024

Årskonferansen 2024, arrangert i samarbeid mellom Distriktsenergi og Vidju/Hallingdal Kraftnett, ble en stor suksess. Konferansen fant sted fra 4. til 6. juni på vakre Vestlia Resort, Geilo, med rekordmange deltakere, rundt 260 fra hele energibransjen i Norge. Dette gjorde det til en minnerik begivenhet.

Bilde av Audun Grynning som åpner årskonferansen på Geilo.
Forfatter: Audun Grynning
Dato: 07.06.2024
Sist redigert: 12.06.2024

Flere av våre ansatte bidro til arrangeringen både før og under konferansen. En stor takk til dere for at alt gikk knirkefritt!

Jeg hadde gleden av å ønske velkommen til konferansen sammen med ordfører Sigrid Ilsøy, og benyttet anledningen til å dele litt om våre virksomheter, historie og rolle i Hallingdal.

Høydepunkter fra Programmet

Energiminister Terje Aasland besøkte oss sammen med konstituert konsernsjef i Statnett, Elisabeth Vardheim. Selv om det ikke ble presentert store nyheter, fortjener ministeren ros for å tilrettelegge for å holde god dialog med aktørene i bransjen. Vi ble enige om å arrangere et dialogmøte hos ham i Energidepartementet til høsten. Det føles betryggende å ha en energiminister som kjenner bransjen godt, da Aasland selv er utdannet energimontør.

Statnett presenterte sin investeringsportefølje på ca. 100 milliarder kroner, med et årlig investeringsnivå på rundt 14 milliarder kroner. Dette høye investeringsnivået vil påvirke oss i Føie og dessverre innebære økte nettleiepriser i årene som kommer, i tillegg til våre egne investeringer.

Vestlia

Innovasjon og Utvikling

For en måned siden signerte vi en intensjonsavtale med nåværende eiere av Dagali Lufthavn Geilo (Geilogruppen og Ski Geilo) om å kjøpe majoriteten av flyplassen. Der er vi i gang med å utrede en solpark, gjennom vårt felleseide solkraftselskap Skoll AS i samarbeid med Hå og Dalane Energi. Solkraft er med andre ord det siste tilskuddet blant våre virksomheter.

Dette passer godt inn i vårt opphav, som er en sammenslutning av de kommunale e-verkene i dalen. I 1984 ble Hallingdal Kraftlag etablert, og i 1995 ble kraft skilt ut og strømnettet værende i Hallingdal Kraftnett AS. Gjennom tidene har selskapet gjort mange lokale og regionale investeringer, primært i strømnett, men også i flere andre virksomheter.

En Minneverdig Opplevelse på Vestlia Resort

Vestlia Resort der vi avholdt konferansen, tilbød deltakerne et perfekt sted å bo midt i Geilos vakre fjellnatur. Med tilgang til et innbydende spa og mat i særklasse, var oppholdet en ren fornøyelse. Vestlia er også kjent for sin imponerende kunstsamling, noe som gjorde opplevelsen enda bedra.

Konferansen var ikke bare faglig givende, men også en kulturopplevelse. Aslag Haugen, kjent fra Hellbillies, underholdt oss sammen med broren Lars Håvard Haugen, noe som skapte en herlig atmosfære.

Foredrag

Fusjoner og Samarbeid

En viktig milepæl i vår historie var etableringen av bredbånds- og teknologiselskapet Bruse i 2017. Vi har også eierinteresser i enkelte høyteknologiske startups som jobber med edge computing og kunstig intelligens. Vidju ble etablert i 2020 som et resultat av kravet om selskapsmessig skille, og navnet kommer fra "vidje" som betyr tynne seige rotskudd brukt til å binde og flette ting sammen. Og for et år siden signerte vi en avtale om å utrede sammenslåing av nettselskapene Føie AS og Hallingdal Kraftnett AS. Fusjonen ble vedtatt 23. desember i fjor, og nå er vi godt i gang med integreringsprosessen. Det nye nettselskapet heter Føie AS og har om lag 60 000 kunder. Vidju og Hemsedal Energi utreder også en fusjon, som vil styrke vår evne til å bidra i den grønne omstillingen.Takk til Alle Deltakere

Kort oppsummert, Årskonferansen 2024 var en svært vellykket konferanse. Takk til alle som deltok og bidro til å gjøre dette til en minnerik begivenhet. Vi ser allerede frem til neste års konferanse!Audun Grynning.
CEO Vidju Holding AS.

Audun Grynning. CEO Vidju Holding AS.