Vidju Holding AS og Hemsedal Energi Holding AS slår seg sammen.

Generalforsamlingen i Vidju vedtok den 28.juni en sammenslåing av Vidju Holding AS og Hemsedal Energi Holding AS.

Forfatter: Audun Grynning
Dato: 01.07.2024
Sist redigert: 04.07.2024

Eierandelene som Hemsedal Energi Holding AS har i Bruse AS, Snøgg Fiber AS og Hallingkonsult AS vil overføres til Vidju. Dermed vil Vidju eie 85% i Bruse og Snøgg Fiber, samt 100% i Hallingkonsult.

Med dette vil også nettselskapet Hemsil Nett AS fusjoneres inn i «nye» Føie AS. Føie AS vil ha i overkant av 60 000 kunder og forsyne kommunene Hole, Ringerike, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hol, Hemsedal og Nore med strøm.

Ny eieroversikt

Hemsedal kommune vil med dette øke sin eierandel i Vidju Holding AS fra 0,4% til 17,4%. 

Eierandel

Om selskapene

Hemsedal Energi Holding AS er heleid av Hemsedal kommune. Selskapet har det heleide datterselskapet Hemsil Nett AS i tillegg til mindre eierposter i Bruse AS, Snøgg Fiber AS og HallingKonsult AS.

Selskapene Hemsedal Energi Marked AS og Hemsedal Energi Eigedom AS vil fortsatt være heleid av Hemsedal kommune.

Kontaktperson:
Per Gunnar Markegård 
per.gunnar.markegard@hemsedal-energi.no 
917 55 868

Vidju Holding AS ( www.vidju.no ) er heleid av de seks kommunene i Hallingdal. De har seks datterselskap og eierinteresser i flere andre selskap.

Kontaktperson:
Audun Grynning
audun.grynning@vidju.no 
938 52 851